معــرفی شرکت فراساز ابنیه و پل (سهامی خاص) از سال 1383 فعالیت خود را در عرصه مهندسی کشور آغاز نمود. اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان شرکت دارای سوابق متعدد در طراحی و اجرای پروژه های مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، اماکن ورزشی ، نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند.
این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد در رشته های مختلف به ارائه خدمات مهندسی به شرح ذیل می پردازد:
اجرا : مجتمع های مسکونی ، اداری ، تجاری و اماکن ورزشی
سازه های صنعتی و پالایشگاهی
مخازن ذخیره و کانال های انتقال آب

خدمات فنی : خدمات دفتر فنی و تهیه نقشه های پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، اماکن ورزشی و پتروشیمی


آخرین پروژه ها
شرکت فراساز ابنیه و پل (سهامی خاص) از سال 1383 فعالیت خود را در عرصه مهندسی کشور آغاز نمود. اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان شرکت دارای سوابق متعدد در طراحی و اجرای پروژه های مجتمع های ...
اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان شرکت دارای سوابق متعدد در طراحی و اجرای پروژه های مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، اماکن ورزشی ، نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند. این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص ...
فعالیت خود را در عرصه مهندسی کشور آغاز نمود. اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان شرکت دارای سوابق متعدد در طراحی و اجرای پروژه های مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، اماکن ورزشی ، نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند. این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص ...
1